Ceny v Národním domu na Vinohradech

Národní dům na Vinohradech

300 hostů

květen 2019

Viktor Haissinger

Globální summit AMEC 2019 byl zakončen v Národním domu na Vinohradech, kde se konala slavnostní ceremonie AMEC Awards 2019.
Galavečeře a vyhlašování vítězů proběhlo v Majakovského sálu, jehož dominantou v čele bylo pódium s LED stěnou, slavnostní atmosféru celého večera pak dokreslovalo barevně sladěné osvětlení celého sálu.