Jak si techniku vypůjčit

JAK SI TECHNIKU VYPŮJČIT

Vážený zákazníku, abychom mohli poskytovat rental servis k vaší plné spokojenosti, je pro správný chod půjčovny nezbytné dodržovat vzájemně pravidla, podle kterých se technika půjčuje.

Uvádíme jen nedůležitější informace. Celý text obchodních podmínek Audiolight service je k dispozici na webových stránkách www.audiolight.cz nebo je
k nahlédnutí v naší provozovně.

REZERVACE

Přístroje a zařízení lze rezervovat maximálně 10 dní předem. Jako nájemce je ve Smlouvě o nájmu uvedena fyzická osoba, která zařízení přebírá do nájmu. Nikoli subjekt, který provedl rezervaci. Předměty pronájmu se nesmí dále pronajímat nebo přenechat k užívání třetím osobám.

PŘINESTE SI SEBOU

Platný občanský průkaz pro občany ČR
Druhý doklad totožnosti
Finanční zálohu

DOBA PRONÁJMU

Doba pronájmu je vždy na dobu určitou vyjádřena počtem kalendářních dní. Výjimku tvoří neděle, která se do doby pronájmu nezapočítává. Datum vydání přístrojů je první den pronájmu.

Přístroje vracejte v den a hodinu dle naší dohody, v případě nedodržení termínu vrácení Vám bude účtováno nájemné za každý započatý den, o který překročíte původní dobu pronájmu.

Pokud Vám vznikne v průběhu doby pronájmu požadavek na prodloužení, je toto možné jen po předchozí dohodě s námi, a to na základě písemného dotazu, který musíme schválit. Přístroje můžete vrátit i před dohodnutým termínem, bohužel bez nároku na slevu z původní dohodnuté ceny za pronájem.

VYZVEDNUTÍ

Provádíme závozy na místo dle Vašich dispozic, nebo si lze přístroje vyzvednout osobně:

Provozní doba skladu: Pondělí—Pátek 9—17 hod.

Pronajaté přístroje můžete vrátit i vyzvednout mimo otevírací dobu skladu, avšak jen po předchozí dohodě a za příplatek:

Pracovní dny: 07.00—09.00 a 17.00—20.00 cena 500 Kč

Víkendy: 20.00—07.00 cena 1000 Kč

ZÁVOZY

Nabízíme dva způsoby dopravy pronajaté techniky směrem k vám. Závoz půjčovny za zvýhodněné ceny se realizuje v pracovních dnech mezi 9.00 a 17.00. Mimo tuto dobu anebo potřebujete-li přesný čas doručení zařízení vypravíme k vám výjezd na objednávku.
 

  Osobní Automobil (nosnost 300 kg) Dodávka/pick up (nosnost 800kg) Velká dodávka (nosnost 1,3t)
Závoz půjčovny 
Pracovní dny 09.00—17.00
350 550 700
Výjezd na objednávku 800 1200 1500

Ceny za jednu cestu závozu obsahují základní manipulaci souvisící s vyložením a naložením nákladu. Při závozu mimo území Prahy je doprava účtována dle ujetých kilometrů dle platného ceníku.

Instalace, zapojení i demontáž techniky se účtuje 350/h. Minimálně však 1 hodinu.

CENÍK

Ceny uvedené v ceníku jsou platné za 1 kalendářní den pronájmu. Výjimku tvoří neděle, která se do doby pronájmu nezapočítává. Audiolight půjčovna si vyhrazuje právo upravovat ceny jednotlivých položek ceníku. Jsme plátci DPH.

vratné ZÁLOHY

Přístroje budou novým zákazníkům zapůjčeny po složení vratné zálohy, která tvoří dvojnásobek celkové ceny pronájmu (bez DPH). U prověřených zákazníků není vratná záloha požadována. Záloha Vám bude vrácena zpět při vrácení přístrojů.

SLEVY

Při pronájmech trvajících déle než dva dny se snižují ceníkové ceny zařízení.

Pronájem na 3 dny – 20 % z ceníkové ceny zařízení
Pronájem na 4 dny – 25 % z ceníkové ceny zařízení
Pronájem na 5 dní – 30 % z ceníkové ceny zařízení

Pronájem na 6 a více dní se posuzuje individuálně, stejně jako pronájmy našim profesionálním partnerům bez ohledu na počet dní.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Přístroje Vám vydáme po zaplacení 100 % ceny za pronájem v  hotovosti oproti dokladu. U stálých zákazníků se platba provádí na fakturu převodem.

Zákazníkům v prodlení provedeme novou dodávku až po uhrazení všech dlužných částek a pouze platbou v hotovosti při převzetí přístrojů. Smluvní penále za každý den prodlení je ve výši 0,1 % dlužné částky včetně DPH.