Výroční Meeting společnosti Swiss Life

Hotel Hilton

200 hostů

leden 2023

Roman Semerák

Společnost Swiss Life se tento rok rozhodla meeting pořádat v nám známém sále Hotelu Hilton. Jednoduché podium a klasické červené osvětlení sálu jsme doplnili LED stripy, ve kterých se promítaly různé odstíny korespondující s barevnou škálou společnosti. Prvek obohatil výklad řečníků, avšak nerušil posluchače.