Microsoft Envision forum 2022

Forum Karlín

říjen 2022

Michal Stehlík

Microsoft Envision forum spojilo 200 lídrů napříč průmyslovými odvětvími, veřejným sektorem a startupy. Ústřední byla 3 témata, která budou zásadní pro utváření budoucnosti našich zemí: dovednosti, inovace a kybernetická bezpečnost.

Akce byla kombinací inspirativních rozhovorů o digitálních trendech a diskusí vedených generálními řediteli, inovátory a erudovanými odborníky.