Slavnostní předání Cen Wernera von Siemense 2020

Virtuální studio Audiolight

březen 2021

Michal Stehlík

www.virtualevents.cz

Ceny Wernera von Siemense  se nyní udělili již po 23. Letošní ročník byl opět plný nadaných a hlavně nadšených studentů. Akademické osobnosti oceňují mladé vědce prestižní cenou - svým rozsahem a výší finančních odměn patří tato soutěž mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v České republice.

A i jako jiné události dnešních dní i letošní ročník slavnostního vyhlášení vítězů proběhl online formou. Na prestiži to ale neubralo.