Poď si tour 2019 Barbory Polákové ve Foru Karlín

Forum Karlín

2500 hostů

říjen 2019

Michal Stehlík

Vystoupení Barbory Polákové v prostorách pražského Fora Karlín bylo počinem nejen hudebním, ale i artistickým.
Na pódiu se spolu s umělkyní sešly další známé osobnosti jako kupříkladu snowboardistka Eva Samková nebo herečka Martha Issová.
Zpěvačka se také proletěla nad hlavami fanoušků.
Tým Báry Polákové nám nechal zcela volnou ruku v utváření podoby scény, což nám umožnilo nejen vymyslet celou realizaci – kupř. volbu LED, jejich umístění apod. – ale rovněž vnést nové technologie a postupy.
Využili jsme této příležitosti a vyzkoušeli jsme naši absolutní technickou novinku Robospot.
Robospot s MotionCamera nám umožnil ovládat více světel Robe BMFL současně a vytvořit tak zcela synchronní, čistě celistvý světelný efekt.
Nekonvenční bylo i umístění subbas STM S118, které byly hroznovitě zavěšeny za PA systém po stranách, což zajistilo kompaktně homogenní zvuk v celém sálu.
Volné pole působnosti nás opět přesvědčilo, že využití nových technologií a netradičních postupů může dobře fungovat a skvěle vypadat.
Děkujeme celému týmu Báry Polákové za příležitost podílet se na uskutečnění tohoto jedinečného vystoupení, které bylo bez pochyb zcela nezapomenutelné pro všechny zúčastněné.

O tom, že se akce skutečně vydařila na výbornou, svědčí i pozitivní mediální ohlas – jako kupříkladu ZDE.