Odhalení nové Mazdy 3

Vinohradský pavilon

300 hostů

prosinec 2018

Martin Harčarik

Odhalení nového vozu značky Mazda byl projekt na světové úrovni. Akce se zúčastnili novináři zastupující 80 světových médií včetně osobností automobilového světa. Event splňoval požadavky náročných akcí. Kombinoval japonskou zručnost a kulturu s moderní technikou. Na akci byla využita invence našich architektů, kteří ke konstrukci Vinohradského pavilonu zavěsili krychli v jejímž čele byla LED stěna P3,9 mm a do krychle rafinovaně skryli vůz MAZDA 3. Prostřednictvím motorů Cyberhoist pak byla celá krychle zdvižena a účastníci mohli začít objevovat nový model Mazdy. Celou atmosféru doplňoval prvotřídní zvuk a světelná show. Vzhledem k mezinárodní účasti byla součástí technického zajištění i tlumočnická technika čítající 5 tlumočnických kabin, tlumočilo se tedy do celkem 6 jazyků.

Tento event vyhrál 3. místo v celonárodní soutěži České eventové asociace za rok 2018 v kategorii 1A Pro podporu B2B vztahů.