Konference s galavečeří

Hilton

260 hostů

srpen 2018

Martin Harčarik

Korporátní večer zahraničního klienta byl konferencí, galavečeří a zároveň oslavou výročí.
Dominantou akce byla široká LED stěna složená z několika dílů o celkové šíři 22 metrů. Videoobsahy se pak pouštěly jak do celé stěny, tak do jednotlivých ploch, jako například přímé projekce speakerů. Dalším zajímavým bodem byla taneční show kombinovaná s projekcí na krychle, se kterými tanečníci manipulovali a stavěli tak do různých obrazců.