Ceny Siemens

Betlémská kaple Praha

500 hostů

únor 2018

Lukáš Cerman

Ceny Wernera von Siemense je již dvacátým ročníkem udělování prestižních cen pro mladé vědce.
My jsme tuto akci podpořili naší technikou — stavbou podia, ozvučením moderátorů, hudebního tělesa Paper Moon Trio i jedenáctičlenného sboru zpěváků z JAMU, dále tlumočnickou technikou, promítáním na fresky a projekcí goba, to vše v souladu s prostorami Betlémské kaple.