Banka roku 2017

Žofín

listopad 2017

Viktor Haissinger

Již po páté jsme se podíleli na produkci prestižního ocenění Banka roku.
 
Letošní ročník byl inspirován dílem Františka Drtikola. Našim úkolem bylo vytvořit alternativní vzhled sálu Žofína, než je obvyklé. Obvod sálu byl do výše 5 m obehnán látkou, na kterou se promítalo celkem 30 gob s grafikami zmíněného umělce.
Atypické bylo také umístění hned čtyř podií (jedno hlavní a tři vedlejší) do prostor sálu.